Lojalność pracowników organizacji jest dostępnym zasobem, który może pomóc waszej firmie znacząco podwyższyć jakość pracy. Obecnie, w czasach kryzysu ekonomicznego,wiele firm pragnie znaleźć sposoby, dzięki którym wykorzystując mniej źródeł, będą mogli osiągnąć dobre skutki pracy. Firmy starają się być kreatywne w poszukiwaniu dodatkowych zasobów których wcześniej nie brano pod uwagę. Jednym z takich źródeł jest lojalność pracowników organizacji. 

Badania pokazują, że istnieje związek pomiędzy wiernością pracowników organizacji i ich sukcesem w pracy. W razie podwyższenia poziomu tego czynnika, obniża się płynność kadr, a podwyższa się zaangażowanie pracowników i dzięki temu zwiększają się rezultaty pracy, a zmiany organizacyjne są przyjmowane z większą gotowością. 

Czym jest wierność organizacji?

To przywiązanie pracownika do organizacji, stan psychologiczny, w którym współpracownik odczuwa wysokie powiązanie ze swoją organizacją i staje się mniej skłonny do tego, by zwolnić się z pracy w firmie. Oddanie takiej osoby może motywować innych do lepszej pracy. Oddanie organizacji to, właśnie to, co zmusza pracownika do kontynuowania pracy w firmie i podwyższania jakości pracy. Jeżeli wspomnimy o wysokich stratach na zatrudnienie personelu, to staje się zrozumiałe, że firmie taniej jest podwyższać stopień wierności pracowników, niż tracić pieniądze na nabór nowych. Zrozumiałe jest także to, że podwyższenie jakości pracy pozwala na lepsze rezultaty firmy. Spróbujmy uważniej spojrzeć na to zjawisko i pomyślmy, jak firmy mogą podwyższać oddanie swoich pracowników, nie tracąc przy tym zbyt wielu zasobów.

 

Są różne rodzaje wierności organizacji, które wyróżniają się tym, jaką wartość dają firmie. 

 

Pierwszy rodzaj oddania (oddanie emocjonalne)- zauważane jest wtedy, gdy pracownik lubi swoją organizację, dzieli cele z firmą, pozytywnie odnosi się do kolegów, wierzy swojej firmie. Pracownicy z silnym oddaniem emocjonalnym, pracują w firmie, ponieważ chcą w niej pracować. Mają oni wewnętrzną motywację do pracy w danym miejscu pracy. Tacy pracownicy są gotowi dokładać wielu starań dla organizacji, na przykład: pomagają kolegom, są gotowi do współpracy z innymi w celu osiągnięcia lepszych rezultatów, nawet jeżeli nie wchodzi to do ich obowiązków pracy. Ten rodzaj wierności tworzy się, gdy pracownicy otrzymują wsparcie ze strony organizacji, a także własną wartość. Taki pracownik odczuwa, że wraz z ekipą płyną na jednej łodzi, dlatego jeżeli w łodzi powstanie jakaś dziura, dużo pracuje, by podołać trudnościom. 

 

Drugi rodzaj oddania (oddanie pragmatyczne, oddanie wymiany ekonomicznej) oznacza świadomość strat, związanych ze zwolnieniem się z organizacji. Pracownikowi może nie podobać się jego drużyna, kierownictwo i koledzy, ale rozumie, że korzyści, jakie otrzymuje w firmie (finansowe, niezwiązane z finansami, lokalizacja budynku pracy itd.) są lepsze niż na jakimkolwiek innym stanowisku. Ten rodzaj oddania można opisać jak postawa typu: ja tobie, ty mi, czyli postawa wymiany wzajemnych stosunków. Oddanie pragmatyczne opiera się na obliczaniu strat i zysków. Współpracownicy, którzy mają postawę opartą na oddaniu pragmatycznym, pozostają ze swoim pracodawcą, ponieważ muszą kontynuować pracę w danej firmie. Zazwyczaj taki rodzaj oddania nie prowadzi do podwyższenia jakości pracy. Tacy pracownicy dobrze wykonują swoją pracę, ale z reguły, nie chcą się poświęcać dla firmy. Jeżeli tylko znajdą alternatywę w innej firmie, odejdą z obecnej. Ciekawe jest, że jeżeli takie oddanie tworzy się poprzez znajomość zysków, które pracownik otrzymuje dzięki firmie, pracuje on lepiej niż ten współpracownik, który pozostaje w firmie przez brak innych miejsc pracy. W takim razie nie warto oczekiwać jakiegokolwiek podwyższenia jakości pracy. 

 

Trzeci rodzaj oddania (normatywne), które oznacza obecność poczucia obowiązku, by kontynuować pracę w organizacji. Pracownik może mieć lepsze warianty w innym miejscu, ale kierując się pewnymi zobowiązaniami, nie zwalnia się z pracy. Pracownicy z wysokim stopniem tego typu oddania, czują, że powinni pozostać w danym miejscu. Tacy pracownicy pokazują tę postawę, ponieważ uważają, że jest ona poprawna i moralna. Stwierdzono, że podobnie jak oddanie emocjonalne, oddanie normatywne ma dobry wpływ na wydajność. Jednak, gdy sytuacja się zmienia i pracownik czuje, że może odejść, opuszcza on miejsce pracy. 

 

Jaka jest sytuacji z lojalnością organizacji na Ukrainie? 

W ubiegłym roku wydział biznesowy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Kijowie przeprowadził ankietę wśród pracowników różnych firm w celu określenia rodzajów lojalności pracowników. W ankiecie wzięło udział 100 osób. Okazało się, że najczęstszą jest wierność emocjonalna. 48% respondentów wskazało, że jest to ich najsilniejszy typ lojalności. 37% pracowników ma pragmatyczne oddanie, a 15% normatywne oddanie. Poziomy rozwoju każdego z tych rodzajów oddania były dość podobne. Średni „stopień” intensywności oddania emocjonalnego wynosił około 63%, co oznacza, że ​​wierność emocjonalna osób, u których był to główny rodzaj oddania, rozwinęła się tylko u 63%. Średni poziom oddania pragmatycznego wynosił 59%. Oznacza to, że ludzie, którzy mieli najsilniejszą lojalność pragmatyczną, rozwinęli ją tylko w 59%-ach. Średni stopień obecności oddania normatywnego stanowił około 58%. Ta statystyka pokazuje, że wiele jest jeszcze przestrzeni na rozwój. Uczestników zapytano także o rzeczowniki, które mogliby oni wykorzystać, by opisać swoją postawę względem firmy. Skala wskazywała na jednym końcu „Irytację”, a na drugim „Przyjemność”. Okazało się, że uczestnicy zaznaczyli 60%- środek, w kierunku do „Przyjemności”, zaś przy wyborze między „Rozpaczą” a „Nadzieją”, postawili na 68% w kierunku „Nadziei”. Zatem widać znowu, że mamy tu wielki potencjał. Co to oznacza? Oddanie emocjonalne jest szeroko powszechne i dopełniane za pomocą oddania pragmatycznego oraz normatywnego. Jednocześnie pracownicy są mniej więcej w równym stopniu oddaleni od braku oddania i obecności bardzo wysokiego oddania. Innymi słowy, poziom zaangażowania można znacznie zwiększyć i istnieje wiele możliwości dla rozwoju. 

 

Co firmy mogą robić podczas praktyk?

W jaki sposób firma może sprzyjać rozwojowi wierności emocjonalnej wśród swoich pracowników? Pamiętajcie, że oddanie emocjonalne opiera się w dużej mierze na tym, jak pracownik postrzega swoje wsparcie dla organizacji, w tym czy widzi uczciwość i sprawiedliwość wobec samego siebie. Im bardziej pracownicy widzą swą wartość, uczciwą i sprawiedliwą postawę względem nich, tym większe jest ich oddanie emocjonalne. Zaufanie do kierownika to bardzo ważna zmienna w tej sprawie. Dla podległego, dyrektor jest głównym przedstawicielem organizacji i to, co podległy odczuwa względem kierownictwa, odczuwa także względem firmy. Oczywiście, kierownik musi to wziąć pod uwagę. 

 

Co zaś dotyczy oddania pragmatycznego, nie warto tego rodzaju oddania powiększać. Pamiętajcie, że według badań, takie oddanie nie pomaga w pracy i odwrotnie, prowadzi do jeszcze większej chęci zwolnienia się przez pracownika. Jeżeli uważacie, że po nadaniu waszym pracownikom ulg i korzyści, otrzymacie w zamian lojalność i świetne rezultaty ich pracy, będziecie rozczarowani. Pracownicy szybko przyzwyczajają się do wszystkich wygód i zaczynają myśleć, że firma jest zobowiązana, by umożliwić im wszelkie ulgi. Jeżeli firma, mimo wszystko chce wykorzystać dla własnych korzyści nadanie różnych ulg pracownikom, trzeba stale przypominać im, że inne firmy na rynku są bardziej skąpe, jeśli chodzi o dawanie wielu możliwości pracownikom i martwią się one przez to o swoich pracowników. Jeżeli chodzi o oddanie normatywne, warto podkreślić, że jego istnienie jest bardziej charakterystyczne dla pracowników jako jednostek (ważne, a więc stabilne). Zatem jeden człowiek może być wdzięczny firmie, na przykład za jakąś niezwykłą pomoc i przez to może odczuwać moralne zobowiązanie do zostania w firmie, ale są inni, którzy szybko zapominają o takich rzeczach. Dlatego, gdy przyjmujecie ludzi do pracy, zwracajcie uwagę na oznaki oddania normatywnego (sprawdźcie, czy stoi przed wami człowiek wdzięczny). Pracownicy, którzy posiadają jednocześnie oddanie emocjonalne i normatywne, będą dobrze pracować oraz chwalić firmę. 

 

Podsumowując, wierność organizacji to dostępny zasób, którzy może znacznie podwyższyć stopień produktywności waszej firmy. Postarajcie się rozwinąć ją u waszych współpracowników- będziecie pozytywnie zadziwieni polepszeniem pracy. 

 

 Tłumaczenie: Milena Baran

Źródło: https://nv.ua/ukr/opinion/uspishna-robota-yak-motivuvati-pracivnikiv-poradi-robotodavcyam-50106708.html

 
Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

Zwykły Tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
4 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.