Priorytetem Rady Ministrów na rok 2021 pozostaje wprowadzenie rynku ziemi i zapewnienie wszelkich niezbędnych narzędzi do jego udanego funkcjonowania.

 

Jak donosi Ukrinform, o tym rozmawiano podczas spotkania Komitetu Sterującego ds. Reformy Rolnej z uczestnikami procesu wprowadzania rynku ziemi - informuje służba prasowa Ministerstwa Gospodarki.

 

Wszystkie priorytety rządu Ukrainy dotyczące dalszego wprowadzania reformy rolnej sięgają i w 2021 rok, ponieważ za pół roku wystartuje rynek ziemi. Zależy nam, abyśmy zapewnili wszystkie niezbędne warunki wstępne dla udanego uruchomienia rynku ziemi i jego dalszego funkcjonowania ”- podkreślił wiceminister gospodarki, handlu i rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki.

 

W szczególności chodzi o opracowanie i wdrożenie ustawodawstwa dotyczącego gruntów, wprowadzenie deregulacji w zakresie stosunków gruntowych, przekazanie lokalnym społecznościom uprawnień do dysponowania gruntami, wprowadzenie systemu aukcji elektronicznych, monitoringu gruntów.

 

 

Czołowy ekspert Banku Światowego Klaus Deininger zauważył na spotkaniu, że Ukraina ma wszelkie warunki wstępne do wprowadzenia przejrzystego rynku ziemi, co zwiększy efektywność użytkowania zasobów ziemi, zapewni podstawę dla rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich i lokalnej ludności. Zapewnił, że Bank Światowy i Unia Europejska są gotowi do dalszego zapewniania wsparcia technicznego i innych zasobów w celu udanego wprowadzenia reformy rolnej na Ukrainie.

 

 

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że „mapa drogowa” dalszych wspólnych prac w ramach Komitetu Sterującego ds. Reformy Rolnej zostanie ostatecznie zatwierdzona na początku lutego.

 

Jak podał Ukrinform, 28 kwietnia 2020 roku Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w zakresie warunków obrotu ziemią do celów rolnych, która została przyjęta przez Radę Najwyższą 31 marca 2020 roku.

 

W szczególności ustawa przewiduje, że od 1 lipca 2021 r. obywatele Ukrainy mogą nabyć prawo własności gruntu rolnego o powierzchni do 100 ha. Od 1 stycznia 2024 r. taką możliwość będą miały także osoby prawne, właścicielami których są Ukraińcy. Będą oni mogli kupić do 10 tys. ha ziemi. Sprzedaż gruntów państwowych i komunalnych jest zabroniona. Zgodnie z podpisaną ustawą, kwestia przyznania cudzoziemcom prawa do zakupu ziemi zostanie rozstrzygnięta w drodze referendum.

 

 

 

Tłumaczenie: Artem Lesyk

Źródło: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173841-prioritetom-uradu-u-2021...

Państwo: 

Komentarze

Dodaj komentarz

Zwykły Tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
2 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.