Szczegółowe informacje dostępne są na poniższej stronie internetowej Ośrodka: 
  
Istnieją również niżej opisane procedury, tj. rekomendacja kandydatów za pośrednictwem Ambasady RP w Moskwie (zgłoszenie do Ambasady informacji wraz z uzasadnieniem o planowanym ubieganiu się o przyjęcie; po otrzymaniu potwierdzenia z Ambasady o rekomendacji, dokumenty są przekazywane na uczelnie przez kandydatów indywidualnie). 
  
  •  Informacja nt. procedury ubiegania się o przyjęcie na studnia - MGIMO i Akademia Dyplomatyczna  
Corocznie Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) oraz 
Akademia Dyplomatyczna przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, oferują bezpłatne miejsca dla kandydatów z Polski (zwykle jest to po jednym miejscu na każdej uczelni). Miejsca te przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Prezydenta FR i finansowane są z budżetu federalnego. W korespondencji otrzymanej każdego roku z Akademii Dyplomatycznej (skan w załączeniu) nie wskazywany jest limit przyjęć polskich obywateli. MGIMO wskazało natomiast na możliwość przyjęcia jednego/dwóch obywateli RP. 
  
Zgodnie z wymogami Akademii Dyplomatycznej, kandydaci powinni władać językiem rosyjskim w stopniu pozwalającym im ma swobodne uczestniczenie w procesie edukacyjnym. W związku z tym na przełomie lipca i sierpnia organizowany jest egzamin językowy (jest to standardowa procedura stąd należy się spodziewać, że będzie ona stosowana w kolejnych latach). Ponadto, po zaliczeniu egzaminu z j. rosyjskiego, organizowany jest dodatkowy egzamin z języka zachodniego oraz w obszarze specjalizacji, która jest wybierana przez kandydatów – ekonomia, zarządzanie, prawo, stosunki międzynarodowe. Decyzję o przyjęciu podejmowana jest przez komisję kwalifikacyjną na podstawie osiągniętych przez kandydatów wyników. 
  
Kandydaci powinni zgłosić swoje zainteresowanie ubieganiem się o przyjęcie na studia w Akademii do 15 czerwca danego roku kalendarzowego. Należy drogą elektroniczną przekazać podanie z uzasadnieniem ubiegania się o studnia na ww. uczelni (na adres poczty elektronicznej: moskwa.amb.kancelaria@msz.gov.pl). Sami zainteresowani, po uzyskaniu akceptacji Ambasady, są natomiast zobowiązani do złożenia dokumentów bezpośrednio do Akademii Dyplomatycznej wg wskazówek zawartych w załączonym piśmie (dokument „Akademia Dyplomatyczna zasady naboru”). 
  
Osoby przyjęte na studia nie otrzymują stypendium. Studenci, którzy nie mają zakwaterowania w Moskwie mogą skorzystać odpłatnie z miejsc w akademiku w zależności od dostępności miejsc. 
 
  •  Warunki naboru studentów zagranicznych do uczelni rosyjskich  
Rosyjski Ośrodek Kultury i Nauki w Warszawie przyjmuje dokumenty zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia każdego roku. 
Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej Ośrodka: 
  
Podania kandydatów rozpatruje Komisja Rekrutacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej. Ministerstwo przydziela przyjętych kandydatów do różnych miast i uczelni. 
  
Osoby przyjeżdżające na studia zobowiązane są mieć ze sobą paszport, oryginały dokumentów poświadczających wykształcenie z załącznikami, wyników badań lekarskich oraz dodatkowo 7 fotografii. 
  
Przyjęty kandydat pokrywa koszty przejazdu do Rosji i z powrotem do kraju we własnym zakresie. 
  
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie korespondencji z lutego 2010 roku, które otrzymała Ambasada RP w Moskwie. Niniejsza procedura jest powtarzana przez stronę rosyjską każdego roku. O ewentualne zmianach w opisanej procedurze strona przyjmująca winna informować na stronie internetowej Rosyjskiego Ośrodka Kultury i Nauki w Warszawie oraz stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej. 
Państwo: 
Dział: 

Komentarze

Wysłane przez JA6g (niezweryfikowany) w

<p>Ciekawe co na tych studiach jest prawdą a co nie. Znając system rosyjski to wszędzie gdzieś znajduje się propaganda może na studiach też.</p>

Dodaj komentarz

Zwykły Tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
17 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.